W dniu 26 lutego 2018 zmarł przeżywszy 69 lat
śp.
Zdzisław Janczyk
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 03 marca 2018 o godz. 12.00 w kościele pw. św. Floriana w Wadlewie. Po mszy nastąpi odprowadzenie na Cmentarz w Drużbicach

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina