Zawsze jesteśmy do
Państwa dyspozycji.

Nasze telefony: 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88
czynne są całą dobę.

Firma H. Skrzydlewska swoje usługi świadczy w oparciu o sieć zakładów pogrzebowych usytuowanych przy największych cmentarzach Łodzi, Zgierza i Głowna. Możecie w nich Państwo kompleksowo załatwić wszystkie formalności związane z pogrzebem. Dokonać wyboru trumny, urny, wieńców i wiązanek pogrzebowych oraz uzyskać szczegółowe informacje i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania i wątpliwości.

Na Państwa zlecenie Firma H. Skrzydlewska nieodpłatnie przewiezie oraz przechowa ciało osoby zmarłej w jednej z naszych chłodni.
Nasi pracownicy w Państwa imieniu mogą wyrobić akt zgonu oraz złożyć w ZUS dokumenty konieczne do otrzymania zasiłku pogrzebowego. Skredytujemy Państwu koszty pogrzebu do wysokości zasiłku. W ramach świadczonej przez nas usługi pogrzebowej przygotujemy osobę zmarłą do pogrzebu. Firma H. Skrzydlewska zapewni Państwu wszechstronną pomoc. Wydrukujemy klepsydry, zamieścimy nekrolog na naszej stronie internetowej, a jeśli będzie taka Państwa wola, to również w prasie. Udostępnimy kaplicę, w której rodzina będzie mogła pożegnać się z osobą zmarłą przed przewiezieniem trumny na cmentarz.

Przez cały czas realizacji usługi pogrzebowej Firma H. Skrzydlewska dokłada wszelkich starań, by nasze czynności wykonane były z zachowaniem najwyższego szacunku dla osoby zmarłej.

Jeżeli zgon osoby
nastąpił w domu

…wówczas jego świadkowie zobowiązani są wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, na Państwa zlecenie przewieziemy ciało osoby zmarłej do naszej chłodni. Przewóz osoby zmarłej możecie Państwo zlecić pod numerami telefonów: 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88 czynnymi całą dobą.

W czym jeszcze możemy pomóc…

Karta zgonu wystawiona przez lekarza stanowi podstawę do wyrobienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym ze względu na miejsce zgonu. Również tę czynność mogą wykonać w Państwa imieniu pracownicy Firmy H. Skrzydlewska. Do tego konieczna będzie karta zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, a jeśli w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, również dowód osobisty współmałżonka. Akt zgonu możemy wyrobić dla osób, które zmarły na terenie Łodzi i Zgierza.

Na Państwa życzenie Firma H. Skrzydlewska załatwi formalności niezbędne do uzyskania zasiłku pogrzebowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje w razie śmierci ubezpieczonego (czyli osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym), świadczeniobiorcy (tj. emeryta lub rencisty, albo też osoby, która w dniu śmierci nie miała jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania), członka rodziny ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy. Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4.000, PLN (cztery tysiące złotych). W przypadku gdy koszty pogrzebu poniosła osoba obca dla osoby zmarłej, to może ona wystąpić o zasiłek pogrzebowy tylko wtedy, gdy osoba zmarła w dniu śmierci była ubezpieczona. Wówczas zwrot zasiłku przysługuje do wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów, jednak nie wyższych niż kwota zasiłku.

Doświadczenie i profesjonalizm naszej firmy gwarantuje, że w bolesnych chwilach utraty bliskich, rodzinie osoby zmarłej zapewniamy fachową pomoc na najwyższym poziomie.

Nasi pracownicy służą Państwu wsparciem 24 godziny na dobę, na każdym etapie realizowanej przez nas usługi pogrzebowej.