Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.07.2022 zmarł w wieku 59 lat
śp.
Zbigniew Kaźmierczak
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 27.07.2022 o godzinie 13:00 na Cmentarzu Komunalnym "Zarzew" przy ulicy Przybyszewskiego 325 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina