Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15.05.2018 r. zmarł w wieku 77 lat
śp.
Zbigniew Czyżnik
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 18 maja br (piątek) o godz. 10.30 na Cmentarzu pw. św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81 w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina