Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.05.2022 zmarł w wieku 90 lat
śp.
Władysław Krauze
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 13.05.2022 o godzinie 12:45 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Franciszka ul. Rzgowska 156/158 w Łodzi
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina