W dniu 20.03.2018 zmarł przeżywszy 71 lat
śp.
Tadeusz Kotnowski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 26.03.2018 o godz. 10.30 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego przy ul. Solec 3/5 w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina