W dniu 29.10.2017 zmarł przeżywszy 70 lat
śp.
Tadeusz Kopytowski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 06.11.2017 o godz. 11.15 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Rocha przy ul. Zgierskiej 141 w Łodzi (Radogoszcz).

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina