Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.09.2018 zmarł w wieku 89 lat
śp.
Stefan Krzyżaniak
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 28.09.2018 o godzinie 12:45 na Cmentarzu pw. św. Wojciecha przy ulicy Kurczaki 81 w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina