Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.11.2023 zmarł w wieku 88 lat
śp.
Stanisław Zjawiony
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 08.12.2023 o godzinie 11:00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ulicy Lodowej 78 ("Zarzew") w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina