Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17.09.2022 zmarł w wieku 83 lat
śp.
Ryszard Walczak
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 22.09.2022 o godzinie 12:45 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Maksymiliana Kolbe (Gadka Stara) przy ulicy Czartoryskiego 62
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina