W dniu 25.12.2018 zmarł przeżywszy 63 lata
śp.
Ryszard Feterlich
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 03.01.2019 o godz. 12.30 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78 w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina