Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22.01.2018 zmarł w wieku 87 lat
śp.
Piotr Pietrzak
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 26.01.2018 o godz. 11.15 na Cmentarzu pw. św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81 w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina