Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.07.2018 zmarł w wieku 61 lat
śp.
Mirosław Łukasik
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 10.07.2018 o godz. 11.30 na Cmentarzu komunalnym "Zarzew" przy ul. Przybyszewskiego 325 w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina