Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15.05.2022 zmarła w wieku 91 lat
śp.
Marianna Król
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 20.05.2022 o godzinie 12:00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Franciszka ul. Rzgowska 156/158 w Łodzi
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina