Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.04.2023 zmarła w wieku 69 lat
śp.
Maria Wojtowicz
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 28.04.2023 o godzinie 12:00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Franciszka ul. Rzgowska 156/158 w Łodzi
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina