Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.07.2023 zmarł w wieku 82 lat
Marek Bartosik
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 17.07.2023 o godzinie 12:45 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Antoniego (Mania) przy ulicy Solec 11 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Żona