W dniu 01.11.2017 zmarł przeżywszy 67 lat
śp.
Krzysztof Paweł Domański
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 08.11.2017 o godz. 13.30 w Kaplicy Cmentarza ewangelicko-augsburskiego przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina