W dniu 17.02.2018 zmarł przeżywszy 60 lat
śp.
Krzysztof Papierz
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 22.02.2018 o godz. 13.00 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Retkińskiej w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina