Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.07.2024 zmarł w wieku 70 lat
ŚP.
Ukochany Mąż, Tata i Dziadek
KRZYSZTOF BEDNARZ
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 16.07.2024 o godzinie 12:00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Wojciecha przy ulicy Kurczaki 81 w Łodzi.
Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina