W dniu 03.01.2019 zmarł przeżywszy 84 lata
śp.
Kazimierz Rozpiórski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 09.01.2019 o godz. 13.30 na Cmentarzu pw. św. Antoniego przy ul. Solec 11 w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina