W dniu 22.12.2017 zmarł przeżywszy 70 lat
śp.
Kazimierz Borkowski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 02.01.2018 o godz. 13.30 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego przy ul. Solec 11 w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina