Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.02.2018 r. zmarł w wieku 74 lat
śp.
Jerzy Walczykiewicz
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 8 lutego br (czwartek) o godz. 12.30 na Cmentarzu komunalnym "Zarzew" przy ul. Przybyszewskiego 325 w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina