W dniu 20.02.2018 zmarł przeżywszy 74 lata
śp.
Jerzy Rozwens
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 01.03.2018 o godz. 13.50 na Cmentarzu pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78 (Zarzew) w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina