Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.05.2022 zmarła w wieku 96 lat
śp.
Janina Świątek
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 31.05.2022 o godzinie 11:10 na Cmentarzu Komunalnym "DOŁY" przy ulicy Smutnej 1 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina