W dniu 27.08.2018 zmarł przeżywszy 72 lata
śp.
Jan Zwierniak
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 05.09.2018 o godz. 12.00 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego przy ul. Solec 11 (Mania) w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina