W dniu 08.09.2018 zmarł przeżywszy 73 lata
śp.
Jan Piotr Suwalski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 17.09.2018 o godz. 13.15 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Józefa przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina