Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.09.2022 zmarł w wieku 73 lat
śp.
Henryk Kowalski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 13.09.2022 o godzinie 11:50 na Cmentarzu Komunalnym "Zarzew" przy ulicy Przybyszewskiego 325 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina