W dniu 21.12.2018 zmarł przeżywszy 65 lat
śp.
Henryk Jacek Osiecki
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 31.12.2018 o godz. 11.00 na Cmentarzu prawosławnym przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina