Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.09.2023 zmarła w wieku 94 lat
śp.
Helena Jasińska
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 25.09.2023 o godzinie 14:00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Wincentego - DOŁY przy ulicy Smutnej 6 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina