Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11.08.2022 zmarła w wieku 75 lat
śp.
Halina Sicińska
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 17.08.2022 o godzinie 12:00
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina