Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.05.2022 zmarł w wieku 73 lat
śp.
Eugeniusz Bogdan
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 12.05.2022 o godzinie 11:15 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Wojciecha przy ulicy Kurczaki 81 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina