W dniu 06.10.2018 zmarł przeżywszy 50 lat
śp.
Daniel Barszcz
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 11.10.2018 o godz. 12.30 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78 (Zarzew) w Łodzi.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina