Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.10.2018 r. zmarł w wieku 78 lat
śp.
Czesław Raurowicz
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 30 października br (wtorek) o godz. 12.00 na Cmentarzu pw. św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Czartoryskiego 62 Gadka Stara.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina