Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 3 marca 2018 roku odszedł od nas w wieku 92 lat Ojciec, Dziadek i Pradziadek
śp.
Bolesław Machowski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Żołnierz okręgu Wileńskiego, więzień Łagrów w ZSRR, długoletni pracownik ZUiWA "Polomit" w Łodzi.

Pogrzeb odbędzie się 13 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 13.10 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny ul. Lodowa 78.

Pogrążony w smutku Syn z Rodziną.

Prosimy o nieskładanie kondolencji.