Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.07.2018 zmarł w wieku 81 lat
śp.
Bogdan Garstka
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 20.07.2018 o godz. 12.45 na Cmentarzu pw. św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81 w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina