W dniu 08.07.2018 zmarł przeżywszy 50 lat
śp.
Artur Mikołaj Zeller
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 12.07.2018 o godz. 13.50 na Cmentarzu pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78 w Łodzi (Zarzew).

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina