W dniu 12.11.2017 zmarł przeżywszy 64 lata nasz ukochany Mąż, Tata i Dziadek
śp.
Andrzej Galanciak
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 16.11.2017 o godz. 12.45 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego przy ul. Solec 11 (Mania) w Łodzi.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Żona i Dzieci z Rodzinami