Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.02.2018 zmarł w wieku 30 lat
śp.
Adam Ignaczak
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 06 marca br (wtorek) o godz. 11.50 na Cmentarzu pw. św. Maksymiliana Kobe przy ul. Czartoryskiego 62 Gadka Stara.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina