Odszedł Rafał Kasprzyk, legendarny łódzki adwokat

17.08.2022

Na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi towarzyszyliśmy dziś w ostatniej drodze mecenasa Rafała Kasprzyka. Był jednym z najbardziej znanych łódzkich adwokatów, wykładowcą prawa na Uniwersytecie Łódzkim i działaczem niepodległościowym. W październiku skończyłby 70 lat.

Mecenas Rafał Kasprzyk  ukończył aplikanturę sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi i zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Aplikanturę adwokacką odbywał w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, a egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym złożył w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 1989 r. wykonywał zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Łodzi.

Specjalizował się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach z zakresu odpowiedzialności cywilnej, umów i ochrony własności intelektualnej (ochrona dóbr osobistych, prawo autorskie, prawo prasowe, ochrona przed nieuczciwą konkurencją, ochrona znaków towarowych).

Rafał Kasprzyk to również zasłużony działacz niepodległościowy. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników i był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Łódzkim. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku, współorganizował strajk studentów w Uniwersytecie Łódzkim za co został internowany na pół roku w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Uczestniczył w Obradach Okrągłego Stołu, jako członek tzw. Stolika Ekologicznego. Był doradcą prawnym i obrońcą osób represjonowanych za działalność antykomunistyczną, między innymi Józefa Śreniowskiego i Jerzego Kropiwinickiego.

Kochał żeglowanie i właśnie pod żaglami spędzał tegoroczne wakacje. Dostał tam rozległego zawału i trafił do szpitala w Koszalinie, a stamtąd do jednej z łódzkich placówek. Zmarł w sobotę wieczorem, 6 sierpnia.