Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.07.2022 zmarła w wieku 89 lat
śp.
Zofia Stańczyk
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 07.07.2022 o godzinie 13:10 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ulicy Lodowej 78 ("Zarzew") w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina