Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.10.2018 zmarła w wieku 93 lat
śp.
Zofia Koźlik
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 25.10.2018 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Anny przy ul. Lodowej 78 w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina