W dniu 21.12.2018 zmarł przeżywszy 84 lata
śp.
Zdzisław Staniek
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 02.01.2019 o godz. 13.30 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. Narodzenia NMP przy ul. Łaskiej 61 w Konstantynowie Łódzkim.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina