Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.05.2022 zmarł w wieku 78 lat
śp.
Zbigniew Porosiński
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 10.05.2022 o godzinie 11:00 na Cmentarzu Komunalnym "Zarzew" przy ulicy Przybyszewskiego 325 w Łodzi.
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina