W dniu 06.03.2018 odszedł od nas w wieku 85 lat nasz ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek
śp.
Władysław Pawłowski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Wieloletni pracownik centrali handlu zagranicznego "Textilimpex", "Confexim", "Skórimpex" i "Dalipmex".

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 13.03.2018 o godz. 12.45 na Cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Antoniego przy ul. Solec 11 (Mania) w Łodzi.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Żona, Syn, Synowa i Wnuki