Dnia 30 września 2018 roku odeszła od nas ukochana Mama, Babcia i Prababcia
śp.
Wiesława Jegier
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Pogrzeb odbędzie się 4 października 2018 roku o godzinie 12:00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim p.w. św. Józefa (Stary Cmentarz) przy ul. Ogrodowej 39

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Synowie Bogdan i Grzegorz z Rodzinami