Z sercami pełnymi smutku i żalu żegnamy kochaną Żonę, Mamę i Babcię
śp.
Teresę Maryniak
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Pogrzeb odbędzie się 29.05.2018 o godz. 13.00 na Cmentarzu kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Telefonicznej 8 w Łodzi.

Rodzina