Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.12.2017 zmarła w wieku 70 lat
śp.
Teresa Gralak
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 3.01.2018 o godz. 9.00 na Cmentarzu pw. św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81 w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina