Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.07.2018 zmarł w wieku 90 lat
śp.
Stanisław Lesiecki
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 06.08.2018 o godz. 9.45 na Cmentarzu pw. św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81 w Łodzi.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina