Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.07.2018 zmarł w wieku 58 lat
śp.
Sławomir Trębski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 21.07.2018 o godz. 14.00 w kościele pw. św. Małgorzaty w Janisławicach, po których nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz parafialny.

O czym powiadamia pogrążona w smutku Rodzina