W dniu 12.04.2018 zmarł przeżywszy 86 lat nasz kochany Mąż, Tata i Dziadek
śp.
Ryszard Kłosiński
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia o godzinie 00:00
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 19.04.2018 (czwartek) o godz. 12.30 na Cmentarzu katolickim Doły przy ul. Smutnej w Łodzi.

Pogrążona w smutku Rodzina